Titles

Titles

HEM LJUVA HEM (Swedish magazine)

Hem Ljuva Hem (Home Sweet Home) is targeted towards readers all over Sweden, living in both the city and the countryside. We give our readers do-it-yourself tips and information about where to find the best products at the right price. We show how people live and how readers can build things on their own. Our readers want hands-on tips but also appreciate a joyful magazine that is inspiring and encourages them to be visionaries in regards to home decoration.

HEM LJUVA HEM (svensk tidning)

Hem Ljuva Hem vänder sig till läsare som bor över hela Sverige, i städer såväl som på landsbygden. Vi ger gör-det-självtips och förslag på var man kan hitta de rätta detaljerna till det rätta priset. Vi visar hur människor bor och berättar om hur man bygger på egen hand. Våra läsare vill ha konkreta tips men uppskattar också en tidning som är rolig, inspirerande och uppmuntrar till det fantasifulla tänkandet inom heminredning.