Titles

Titles

HEM LJUVA HEM TRÄDGÅRD (Swedish magazine)

Hem Ljuva Hem (Home Sweet Home Gardening) is a sister magazine to Hem Ljuva Hem. All content relates to gardening and the life outside the house. We show our readers beautiful and personal gardens and give them wise tips and information about how to succeed with the lawn, planting onions and farming tomatoes. For readers with green thumbs but all thumbs we provide guidance to simple carpenter's work in relation to the garden.

HEM LJUVA HEM TRÄDGÅRD (svensk tidning)

Hem Ljuva Hem Trädgård är en systertidning till Hem Ljuva Hem där innehållet kretsar helt kring trädgården och livet utomhus. Vi berättar om vackra och personliga trädgårdar och ger kloka tips och råd, hur man lyckas med gräsmattan, plantering av lökar och odling av tomater. För läsaren med gröna fingrar men med tummen mitt i handen ger vi även tips om enklare snickeriarbeten som hör ihop med trädgården.