Titles

Titles

SVERIGE RUNT (Swedish magazine)

Sverige Runt (Around Sweden) is the magazine with crosswords, sudoku, and word puzzles about famous Swedes' lives and carriers, as well as Swedish geography, history and traditions.

SVERIGE RUNT (svensk tidning)

Sverige Runt är tidningen med korsord, sudoko, krypto & rebus om kända svenskars liv och karriär liksom svensk geografi, svensk historia och svenska traditioner.